Việc du nhập các yếu tố văn hóa

    Sự du nhập và có mặt của các yếu tố văn hoá ngoại sinh hoàn toàn mối trong nền văn hoá dân tộc bản địa (hay bản xứ), đã tạo cho nền văn hoá đó phát triển từ một nền văn hoá dân tộc thành một nền văn hoá mang tính khu vực, và từ một nền văn hoá mang tính khu vực thành một nền văn hoá mang tính quốc tế, khi mối giao lưu văn hoá tạo ra cho nền văn hoá bản địa tất cả các loại hình văn hoá nghệ thuật mà khu vực, hoặc quốc tế vốn có. Sự du nhập các yếu tố ngoại sinh như: kịch nói, tân nhạc, nhạc giao hưởng, điện ảnh, tiểu thuyết, thơ tự do, hội họa sơn dầu… từ mối giao lưu văn hoá với văn hoá phương Tây, đã tạo cho văn hoá Việt Nam bưốc nhảy vọt đó trong những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Việc du nhập các yếu tố văn hóa

    Các yếu tố ngoại sinh khi du nhập vào nền văn hoá bản địa thì kết hợp với các yếu tố nội sinh để tạo ra những yếu tố văn hoá mới có sự lắp ghép giao thoa rất độc đáo. Mối quan hệ tương giao kiểu như vậy là khá phổ biến và tạo cho nền văn hoá bản địa một sức sống mói tràn đầy sinh lực, và tạo cho bản sắc văn hoá của cư dân bản địa thêm nhiều sắc thái mối rất sinh động, phù hợp hơn với các thời đại. Chẳng hạn như, khi Đạo giáo Phù thủy (Trung Quốc) du nhập vào nền văn hoá Việt, đã nhanh chóng kết hợp với tín ngưỡng dân gian bản địa, đặc trưng bởi tín ngưỡng nông nghiệp cổ là tục thờ Mẹ Tròi, Mẹ Đất, Mẹ Nước, Mẹ Lúa… thành tín ngưỡng thờ Mẫu trong Tam phủ và Tứ phủ sau này ở người Việt. Tín ngưỡng thờ Mẫu đã trở thành một sản phẩm văn hoá rất độc đáo của sự giao lưu văn hoá giữa các yếu tố nội sinh với các yếu tố ngoại sinh trong nền văn hoá Việt, nó vừa là tục thờ Mẹ nguyên thủy của người Việt cổ, vừa là sự kết hợp vào đó các yếu tố văn hoá của Đạo giáo Phù thủy như: hiện tượng lên đồng (có sự xuất hồn và nhập hồn), chữa bệnh trừ tà bằng tàn hương nước thải, xem phong thủy, hoặc bói toán, xin thẻ… Việc giao lưu văn hoá này thể hiện rất rõ vai trò quan trọng của gen nội sinh (yếu tố nội sinh – gen gốc hay gen chủ) và ưu thế của gen ngoại sinh (yếu tố ngoại sinh hay gen ký sinh) để tạo ra một hiện tượng văn hoá đặc sắc, độc đáo và đậm đà bản sắc.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Các triều đại nhà Hồ, nhà Mạc, nhà Tây Sơn, Nhà Nguyễn của nước ta

T5 Th7 9 , 2015
 Triều Hồ (1400-1407) Trải qua 2 đời vua: – Hồ Quý Ly (1400 – 1401): Tự Lý Nguyên là người gốc Hán, làm quan qua 5 đời vua Trần (Nghệ Tông, Duệ Tông, Phế Đế, Thuận Tông và Thiếu Đế). Năm 1400, Hồ Quý Ly ép Thiếu Đế nhường ngôi; […]