Đường trường thu rồi

ĐƯỜNG TRƯỜNG THU RỒI

Đây là bài hát nằm trong hệ thống Đường Trường. Thường được dùng hát trước khi mở màn và gọi là “ Vở nước” . “ Đường trường thu rồi” là một bài hát có tính chất vui vẻ lạc quan, có khí thế tưng bừng của những ngày hội. Nội dung là ca ngợi cảnh đẹp quê hương, mùa xuân. Thường dùng cho đồng ca
Bài hát có cấu trúc: Vỉa, trổ thân bài, trổ nhắc lại 1,2
LỜI THƠ
Via:
Quân bất kiến Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Trổ thân bài:
Thu rồi, xuân đương tới
Tuyết hội hè qua …
Thu rồi …
Trổ nhắc lại 1:
Nương tình đương tới, tiết xanh vàng
Tình duyên cô phấp phới xuân tiên
Trổ nhắc lại 2:
Đào ngọt khoe tươi
Cành cây dương liễu khoe mềm
Cây khô già khéo bên nẩy nhị
Cành trồi mọc trồi lên


Đường Trường Thu  Rồi
Trình bày : Nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình 


Trình bày : Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải


KHI HÁT SẼ THÀNH

Vỉa: Quân bất kiến i í i i ì kiến í í hoàng i í i ỉ hà . Chi thủy í i thiên thượng i lai. Bôn lưu đáo i i đáo hải i í bất phục i í i ỉ ì hồi
Thu a rồi ì / ì xuân đương i / i đương tới i / i i i i / í i i ì (LK4)
A tiết i / í hội / mà hè qua i i i i / ì i ơi i / ới / i í thu i / i i i í / í i i ì / í i i ì / ì i a / ới i a (xt2) á / a a rồi / i ì i í / i í i i ì (LK4)
A bắc song í i i tình / tình đương tới í / i i i i / í i i ì a tiết í / xanh / i ỉ vàng này chứ tình duyên / cô / phấp phới í / ới a (xt2) a / à xuân / i i i ì / i ỉ ới i / ới i a / dậu mà xuân / í tiên / i i i ỉ / í i i ì (LK4)
A bắc cành ì bông / bông cây ì / dương ì liễu í i / i i i ới / ì í khoe i / i i i í / i i ì / í i i ì / ì i a / ơi í a / á / khoe i mềm ì / i ì i ỉ i / í i i ì ( LK4)
Ấy bắc đào ì / ngọt / khoe ì tươi i / cành / cây / dương / liễu / ới a (xt2) a / a khoe ì / i i ì ì / a / ới i a / ới / i í mềm song bên cây / khô í già / khéo í bên / nẩy í nhụy i / i i i í / i i ì / ỉ / í i i ì (LK4)
A bắc cành ì / chồi / mọc chồi lên / i i i / ì i i / ơi / i i ấm í / i i i i / i i ì / ì i a / ới a / á / a a chồi / nay / là bốn í / bốn / nức i phương i (xt2) a / á a a trời ì / ì i i i / í i ì

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Nhiều lợi ích từ ăn chay

Wed Mar 22 , 2017
Ăn chay được phân thành 3 nhóm, nhóm thứ nhất là ovo-lacto gồm: rau, đậu, hạt, trứng và bơ sữa; nhóm thứ hai là lacto, cũng giống nhóm ovo-lacto nhưng không có trứng; và nhóm thứ ba là vegan, hoàn toàn không ăn đạm động vật. Người Việt hay các […]