Trình tự các giá hầu trong 1 vấn hầu đồng tứ phủ

Trình tự các giá trong một vấn hầu1.Thỉnh Tam Tòa Quốc Mẫu

2 .Nhà Trần

– Đức Ông Trần Triều hiển thánh Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương

– Tứ vị Vương Tử

-Hưng Vũ Vương

-Hưng Hiến Vương

-Hưng Nhượng Vương

-Hưng Trí Vương

-Vương Cô Đệ Nhị

-Quyên Thanh Công Chúa

– Đại Hoàng Công Chúa

– Vương Tể Phạm Ngũ Lão

–  Đức Ông Tả Hữu

– Ông Yết Kiêu

-Ông Dã Tượng

– Cô Bé Cửa Suốt

– Cậu Bé Cửa Đông

3. Hội đồng Chúa

* Tam Vị Chúa Mường(Tam Tòa Chúa Bói)

– Chúa Tây Thiên Đệ Nhất

– Chúa Nguyệt Hồ Đệ Nhị

– Chúa Lâm Thao Đệ Tam

* Chúa Thác Bờ

* Chúa Long Giao

* Chúa Cà Fê

* Chúa Năm Phương

*Chúa Mọi

4. Ngũ Vị Tôn Ông

– Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

– Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát

– Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

– Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

– Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

* Quan Điều Thất

* Quan Triệu Tường

5. Thập Nhị Chầu bà

– Chầu Đệ Nhất

– Chầu Đệ Nhị

– Chầu Đệ Tam

-Chầu Đệ Tứ

– Chầu Năm Suối Lân

-Chầu Lục Cung Nương

– Chầu Bảy Kim Giao

– Chầu Bát Nàn Tiên La

– Chầu Cửu Tỉnh Sòng Sơn

– Chầu Mười Đồng Mỏ

– Chầu Bé Bắc Lệ

6. Tứ Phủ Ông Hoàng

– Ông Hoàng Cả Quận Vân

-Ông Hoàng Đôi Người Mán

-Ông Hoàng Bơ Thoải Cung

– Ông Hoàng Tư

– Ông Hoàng Năm

– Ông Hoàng Lục Thanh Hà

– Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

– Ông Hoàng Bát Quốc (Quan Bắc Quốc)

– Ông Hoàng Chín Cờn Môn

– Ông Hoàng Mười Nghệ An

7. Tứ Phủ Tiên Cô

– Cô Cả Thượng Thiên
– Cô Đôi Thượng Ngàn
– Cô Bơ Bông
– Cô Bơ Tây Hồ
– Cô Tư Ỷ La
– Cô Năm Suối Lân
– Cô Sáu Lục Cung
– Cô Bảy Kim Giao
– Cô Tám Đồi Chè
– Cô Chín Thượng Ngàn
– Cô Chín Giếng (Cô Chín Sòng)
-Cô Mười Mỏ Ba
-Cô Bé Đông Cuông
– Cô Bé Tân An
-Cô Bé Núi Dùm
– Cô Bé Minh Lương
– Cô Bé Mỏ Than
-Cô Bé Suối Ngang
-Cô Bé Thác Bờ
– Cô Bé Bản Đền
– Cô Đôi Cam Đường

8.Tứ Phủ Thánh Cậu

– Cậu Hoàng Cả Phủ Giầy

– Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn

– Cậu Hoàng Đôi

– Cậu Hoàng Bơ

-Cậu Hoàng Tư

-Cậu Hoàng Năm

– Cậu Hoàng Bé Đồi Ngang

– Cậu Bén Bản Đền

9. Quan Hạ Ban

– Hoàng Hổ Thần Tướng

-Thanh Hổ Thần Tướng

-Xích Hổ thần Tướng

-Bạch Hổ Thần Tướng

-Hắc Hổ Thần Tướng

-Thanh Xà Đại Tướng

-Bạch Xà Đại Tướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Lễ hội đền Xâm Thị

T6 Th12 22 , 2017
         Đền Xâm Thị thờ mẫu Thoải và Mẫu Địa nằm ở làng Xâm Thị, xã Hồng Vân Thường Tín, Hà Nội. Lễ hội Đền Xâm Thị luôn được gắn với Đình Xâm thị tạo thành một lễ hội Đình – Đền đặc sắc. Lễ hội thường […]