Tại sao tuổi trong khai sinh, trong văn bằng, không trùng với tuổi thực

Điều này cũng gây khá nhiều rắc rối phức tạp cho các nhà khảo cứu sử học, biên scạn gia phả. Đã có trường hợp anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra mà em nhiều tuể hơn anh. Chỉ có liá số tử v:i là chính xác nhất, chính xác đến từng giờ, nhưng ít người còn giữ được lá số tử vi, phần lớn ông bố bà mẹ chỉ nhớ được con mình cầm tình con gì, qua đổ mà tính ra tuổi thực (tuổi mụ).Như trên đã nói, có ba lý do khai bớt tuổi và xin để chậm được vài năm khỏi phải đóng thuế thân và đi trường phu, đi lính.
– Dưới thời Phảp thuộc, để tránh hạn định quá tuổi không thường xuyên đươc học, không được thi năm

 tuổi trong khai sinh

– Do việc vào sổ họ chậm lại gân một nám, dòn việc vào sổ làng, hàng phe, hàng giáp, có khi chậm 5,6 năm. Trường hợp nâng tuổi lễn cúng có ba Lý do nhưng không phổ biến lắm.
– Để nhanh đến tuổi lấy vợ (theo lệ “nữ thập tam nam thập”). Nhiều gia đình muốn cứu dâu về sớm để có kẻ người làm và để sớm có cháu nối tông đường. Dưới thời Pháp thuộc, các công sở không tuyển người dưới trẻ 18 tuổi nên phải khai tăng tuổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Xuất xứ của tục nhuộm răng và cách nhuộm răng

T2 Th6 8 , 2015
Tục nhuộm răng là tục Cổ xưa của dân tộc Việt, có từ thời của vua Hùng với tục ăn trâu. Sứ thần của nước Văn Lang (Giao Chỉ) trả lời vua nhà Chua (Trung Quốc) về tục ăn trâu: “Chúng tôi có tục ăn trầu để khử mùi ô […]