Tại sao khi mới đẻ chưa đặt tên chính

Theo phong tục, một người từ sinh ra đến khi chết mang rất nhiều tên gọi: Mối lọt lòng thì thằng Cu, thằng Cò, con Hĩm, thằng Mực, con Cún, thằng Chắt em, con Chắt à.„ thường là đặt tên xấu để dễ nuôi, đến khi lớn lễn thì anh Hai, anh Ba, chị Bảy… lấy vợ chồng thì anh Nhiều, anh Đồ, chị Xã,.. Có con gọi theo tên con, có cháu đích tôn gọi theo tôn cháu, đến khi chết thì đặt tên hèm gọi là hiệu đế cúng, người có học thì tụ đặt tên hèm gọi là hiệu để cúng, người có học thi tự đặt tên tự, người có chức tước có thêm tên thụy, người có chức tước học vị cao sang thường được tôn xưng theo họ, hay tên địa phương: Cụ án Mai. Cụ Tam nguyên Yên Đồ, ông Trạng Trình, ông Tú Vĩ Xuyên, Quan Thám Nam Sơn… Đó là theo phong tục xưng hô của Trung Quốc. Trong nhiều tên gọi nhưng chỉ có tên húy là chính: Tên húy là tên đặt khi vào sổ họ, khi vào làng ghi trong sổ họ, khi đi học, khi vào sổ họ, khi vào làng ghi trong sể họ, khi đi học.
Tại sao mới đẻ chưa đặt tên chính (tên húy).

Tại sao khi mới đẻ chưa đặt tên chính

Ngày nay đẻ ra là khai sinh, có thủ tục quản lý hộ tịch chặt chê, ngày trước mỗi làng xã cúng có hương bộ lo sổ sách sinh tử, giá thú nhưng không quản lý chặt chẽ. Nhà nước chỉ quan tâm đến sổ định (từ 18 tuổi), số đfên để thu thuế và bắt lính, bắt phu, vi vậy vào sổ làng muộn càng hay lớn lễn đỡ được.
Trong xã hội cũ, tình trạng hữu sinh vồ dướng khá phố biến, ít có giá trị sinh nám đẻ bảy được vuông tròn, vì vậy qua các tuần cữ mới tạm yên tâm, khi đó mới đặt tên húy.
Các họ mỗi năm tế một lần. Trong dịp tế đó, các gia đình có con cháu mới sinh sắm sửa cơi trầu, chai rượu, hương hoa, lễ vật đến nhà thờ họ yết cáo tiên tổ và vào sô họ. Ngày đó mới có tên húy chính thức được họ hàng công nhận. Trong khi vào sổ họ phải đối chiếu gia p hả để xem có tròng tên các vị tiên tổ hoặc ông bà chú bác trong nội thân hay không, nếu có tức là phạm húy thì phải đổi tên. Không những phải tránh phạm húy tổ tiên bên nội mà còn phải tránh phạm huy can cụ ông bà ngoại mặc đầu khác họ, tránh phạm các húỵ hiệu của thành hoàng, thánh mẫu, linh thần từng địa phương. ở nông thôn, các vị có ụy vọng trong linh, trong họ trưởng được dân chúng biếu trầu rượu và nhờ đặt tên cho con

Next Post

Lễ hội đền Xâm Thị

T6 Th12 22 , 2017
         Đền Xâm Thị thờ mẫu Thoải và Mẫu Địa nằm ở làng Xâm Thị, xã Hồng Vân Thường Tín, Hà Nội. Lễ hội Đền Xâm Thị luôn được gắn với Đình Xâm thị tạo thành một lễ hội Đình – Đền đặc sắc. Lễ hội thường […]