Theo như tôi hiểu biết về thiền, dù nó không tạo nên một điều gì đó (vắng lặng, tập trung hay tuệ giác hoặc không là gì cả). Nói cho đúng hơn nó là sự nhận thức rõ ràng bất cứ điều gì đang xảy ra ngay ở giây phút […]

THERAVĀDAPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN Nguyên tác: The Basic Method of MeditationTác giả: Thiền sư Ajahn BrahmavamsoDịch giả: Thiện Nhựt & Bình AnsonPL. 2548 – TL. 2004 ——————- PHẦN 2 “Sự tĩnh lặng làm khởi sinh lên trí tuệ và trong sáng nhiều hơn gấp bội sự suy nghĩ”. […]

Hạnh phúc hay đau khổ là số phận chung của mọi chúng sinh, nhất là con người, và theo quan điểm Phật giáo thì đây không phải là phần thưởng hay hình phạt do Thượng Ðế ban cho một sinh linh đã làm điều thiện hay điều ác. Tín đồ […]

Tỳ kheo hiện tại này, Phật bảo các Tỳ kheo: – Không chỉ có tu tập pháp quán bất tịnh mới trừ diệt được phiền não mà pháp quán hơi thở này cũng trừ diệt được phiền não. Pháp sư nói: – Tuần tự sẽ giảng rộng, A-na-ba-na (anàpàna) nghĩa là hít […]

Hầu hết mọi người vẫn không biết bản chất của thiền tập. Họ nghĩ rằng chỉ có thiền đi, thiền ngồi và nghe pháp là sự thực hành. Điều này đúng, nhưng đây chỉ là hình thức thực tập bên ngoài.Việc thực hành thực sự diễn ra khi tâm tiếp […]

1.         Pháp Quán niệm hơi thở Phép quán niệm hơi thở, nếu được phát triển và thực tập liên tục, sẽ đem lại những thành quả và lợi lạc lớn, có thể làm thành tựu bốn lĩnh vực quán niệm; bốn lĩnh vực quán niệm nếu được phát triển và […]

Giáo trình thiền học Thích Chân Quang Mục lục Thiền học 1     KHÁI NIỆM VỀ THIỀN.. 3 Thiền học 2     Ý NGHĨA CỦA THIỀN TRONG BÁT CHÁNH ĐẠO   4 Thiền học 3     ĐỊNH NGHĨA VỀ THIỀN.. 7 Thiền học 4     CƠ CHẾ SINH LÝ CỦA THIỀN.. […]