1. Kiểm tra nguyên liệu Nguyên liệu làm hương vòng, nhang vòng cần  được lựa chọn, phân loại và loại bỏ tạp chất kỹ lưỡng trước khi cho vào máy xay nhỏ, nhằm tối ưu mùi thơm sau khi ra thành phẩm. Tùy vào mục đích sử dụng của khách hàng (hương thắp hằng […]