1

Như vậy, nếu như ngày nay ở Việt Nam, hương chỉ dùng cho việc thờ cúng , thắp trên bàn thờ vào ngày giỗ chạp, lễ tết thì khi xưa người Việt cổ  vừa với mục đích đó nhưng lại vưa để tạo mùi hương, thư giãn, tận hưởng hương […]

Mỗi nén nhang nhãn hiệu Tâm Linh chứa đựng tinh hoa, chứa đựng sự giao hoà giữa Trời – Đất – Người, như một chiếc cầu nối thiêng liêng giữa cuộc sống hiện hữu của con người với cõi tâm linh của trời đất. Mỗi nén nhang nhãn hiệu Tâm […]