Đăng bởi

Cơm nắm nhỏ xinh tuyệt đẹp cho dân văn phòng

Những viên cơm nắm nhỏ xinh hình thù đáng iu như: Doraemon, Pikachu, Totoro… sẽ khiến bạn đổ gục luôn.
se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an

se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an-1
se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an-2
se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an-3
se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an-4
se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an-5
se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an-6
se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an-7
se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an-8
se-ri-com-nam-chi-dam-ngam-khong-no-an-9

Gọi cho chúng tôi 0902233317