Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

        Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông. Đền Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai tọa ở Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Nơi đây là nơi thờ chính của Quan Lớn Đệ Tứ 

Đền thờ Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai
       Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai trấn giữ đồng bằng địa linh, Ngài ngự trên Thiên Đình chuyên về  biên chép sổ sách sinh tử. Vì vậy, Quan Lớn Đệ Tứ không giáng trần sau khi đã cùng Vua Cha Hải Động Đình đánh đuổi xong giặc ngoại xâm.
       Theo thần tích của đền thì ngôi đền có từ thời Vua Hùng, nhưng do thời gian và chiến tranh chỉ còn lai rất ít dấu tích. Gần đây, ngôi đền đã được xây dựng lại trên nền đất đền cũ ngày xưa.
       Ngoài đền chính này thì hình như Quan Lớn Đệ Tứ không có đền thờ vọng. Tuy vậy, hầu hết ở các đền phủ, Quan được hầu trong Cung Ngũ Vị Tôn Ông (hay Năm Tòa quan Lớn)

Bản văn Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Kim đệ tử tâm hương phụng hiến
Khói ngạt ngào ứng hiện tường vân
Hào quang ngũ sắc kim lân
Thỉnh Quan Đệ Tứ giáng trần ngự vui.

Chín tầng trời ba ngàn thế giới
Nước Việt Nam một cõi giang san
Muôn thu điện ngọc đền vàng
Thanh đồng đệ tử tôn nhang phụng thờ.

Ngôi đệ tứ thần cơ bậc nhất
Đấng thiên tài phẩm trật thượng cung
Uy linh cái thế anh hùng
Công minh chính trực lấy lừng bốn phương.

U Minh giới minh vương thập điện
Đô Phong thành hành khiển ty quan
Uy danh Quan Lớn dậy vang
Sổ vàng bút ngọc rõ ràng nghiêm minh.

Số nhân thế thiên đình định xét
Phân sang giàu nỗi khổ niềm vui
Giàu vang số mệnh tại trời
Hay đâu nhân quả con người tạo ra.

Gieo nhân tốt sau là quả tốt
Làm việc tà khót lọt thiên la
Phúc phần ấy chính tại ta
Gieo mầm phúc thiện nở hoa bốn mùa.

Chữ nhân nghĩa ngàn xưa lưu để
Nhớ ơn người kính lễ hương hoa
Bốn phương nô nức gần xa
Đất lành Vĩnh Bảo một toà chính cung.

Hội Thanh bình thung dung giãi tỏ
Lòng kính thành quy mộ ngưỡng trông
Ơn Người hải đức sơn công
Thời lai khả hoạch ân mông muôn đời.

Độ đệ tử thân cung tráng kiện
Phù toàn gia bản mệnh bình an
Thành tâm tiếng nhạc văn đàn
Chí thành cẩn chúc toà vàng thụ ân.

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Cô Bảy Mỏ Bạch - Cô Bảy Kim Giao

T7 Th5 7 , 2016
Đền Mỏ Bạch ở Kim Giao, Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên là nơi thờ chính của Chầu Bảy và Cô Bảy. Vì thế Cô Bảy nơi đây được gọi là Cô Bảy Mỏ Bạch hay còn gọi là Cô bảy Kim Giao. Cô Bảy Mỏ Bạch chính là cô […]