Phải chăng Nhân Bản đồng nghĩa với Vô Thần ?

Một số nhà tư tưởng (điển hình là Leibovitz) cho rằng một người Nhân Bản bắt buộc phải vô thần. 

Nhân Bản mang ba ý nghĩa : 

– Một trào lưu văn hóa khởi phát ở thời Phục Hưng 

– Một lý thuyết triết học chủ trương đề cao và phát triển những đặc tính và giá trị của con người. 

– Sự giáo dục đặt nền tảng trên một kiến thức rộng rãi, đa dạng. 

Gắn liền Nhân Bản với vô thần có thể không sai, nếu nhớ lại những nỗ lực đấu tranh, nhiều khi đầy hiểm nghèo, giữa các nhà nhân bản Tây Phương thời Phục Hưng với chức quyền Ky Tô giáo. 

Tuy nhiên, ngày nay, “đề cao và phát triển những đặc tính và giá trị của con người” như được nói ở trên, có thể là quan tâm đến những yếu tố thâm sâu nơi con người khiến cho hắn đôi khi là một người vô thần nhưng cũng đôi khi lại là một người có niềm tin Thượng Đế. 

Hai khía cạnh đối nghịch này của tâm lý con người thật ra cũng không xa nhau lắm : người « hữu thần » dồn nén những ngờ vực về Thượng Đế vào trong vô thức, trong khi người vô thần để cho ý tưởng ấy biểu hiện trong ý thức … 

NHV (2008)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Thiên Chúa đã chết !

T7 Th4 22 , 2017
Thiên Chúa đã chết, tức là Thiên Chúa đã … sống   §§§§§§§§§§ Thiên Chúa đã chết ! Thiên Chúa sẽ mãi mãi chết ! Và chính chúng ta đã giết Ngài ! Làm sao chúng ta, những kẻ sát nhân trong những kẻ sát nhân, có thể tự an ủi […]