Orphée trên Thánh Giá

Một cổ vật từng được trưng bày ở Berlin, mang hình một người bị đóng đinh trên thập tự giá, dưới trăng lưỡi liềm và bảy ngôi sao trên bầu trời.

Thánh giá Đức Ky Tô ? Không, dòng chữ ghi bên cạnh chỉ rõ : đây là Orphée. Hơn thế, người ta còn đọc được câu : “Orpheus Bakkikos”, Orphée trở thành Thần Bacchus (Dyionisos). Từ bản tính con người, Orphée đã đạt đến bản tính của một vị Chúa, sau cuộc chiến với khổ đau và chết chóc. 

Thật vậy, Orphée đã chiến thắng sự chết, khi xuống địa ngục, và quay về dương thế, như Đức Ky Tô. Với nghệ thuật đàn, hát, Orphée, biểu tượng của “ngôi Lời” (Verbum), đã chinh phục toàn thể hiện hữu, kể cả các thế lực địa ngục. 

Một số truyền thống kể lại rằng Orphée đã tìm cách cải tổ tôn giáo của Bachhus (như Đức Ky Tô với Do Thái Giáo), và đã bị một số môn đồ của đạo này sát hại. 

Rồi, như Ky Tô Giáo, nghi thức của “đạo Orphée” cũng bao gồm việc ăn bánh, uống rượu, như ăn mình và máu thánh của vị thần, để kết hợp với ngài. 

Với những khám phá loại này, nguồn gốc đa thần của niềm tin Ky Tô Giáo trở thành một đề tài nghiên cứu thú vị. 

Nguyễn Hoài Vân  
5/1/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Có luôn bắt buộc phải nói sự thật ? Benjamin Constant chống Kant

CN Th1 8 , 2017
Mặc dù “phải nói sự thật” là một bổn phận luân lý, nhưng nếu nó được xét một cách tuyệt đối và riêng rẽ, thì nó sẽ làm cho mọi giao thiệp trong xã hội không thể hiện hữu (*). Chúng ta có một minh chứng về hậu quả trực […]