Lời chèoca ngợi dân làng quê hương đất nước : ĐƯỜNG TRƯỜNG NHÂN KHANG ( Vỡ Nước)

ĐƯỜNG TRƯỜNG NHÂN KHANG ( Vỡ Nước)

Đây là bài hát nằm trong hệ thống Đường Trường. Thường được dùng hát trước khi mở màn và gọi là “ Vở nước” – ca ngợi dân làng quê hương đất nước. Hay hát khai thanh trước khi vào vở diễn để gây không khí và đồng thời để thử giọng. Bài hát có tính chất mạnh mẽ, rộn ràng, có không khí hào hứng.

LỜI THƠ

Minh quân lương tể tao phùng dị
Tài tử giai nhân tế ngộ nan
Nhân khang vật thịnh
Thượng mục, hạ hòa
Chúc mừng dân ta
Được chữ tam đa
( Ấy mấy có bên phải phép)
Âu ca ( có bên) cổ vũ

KHI HÁT SẼ THÀNH
Vỉa: Minh quân lương tể i í tao phùng dị ì . Tài tử i ì i ì í i giai nhân tế i i tế i i ngộ i ì i ì í i nan.

Trổ mở đầu
:
Nhân khang i / ơi i à / à à vật / ơi / a thịnh i (xt2) ơi / nhân ì khang (xt2) ới / i i à / à à vật / ơi / a a thịnh i / a à ới i / ì / a / ới a (LK4)

Trổ thân bài:
Mục / thượng mục (xt2) a / a à ới i (xt2) ới / i i hạ i (xt2) ới / i i ì / xong bắc / thượng mục có / mấy i hạ (xt2) ới / a a hòa / ì ì ì ỉ / í / i ì (LK4)

Trổ nhắc lại 1
: A chúc mừng dân ta / có í bên / được chữ ì (xt2) a / a à ới / ới í tam / ới a tam đa ới / tam đa / có í bên / được chữ (xt2) a / a à ới / i i í tam / ơi a tam đa ì / a / ới a ì / ới / a / ì / a / ới a (LK4)

Trổ kết: A / sao cho là / có í bên / phải phép í (xt2) ới / i i âu i / i i ì / ới / í âu / ca / i i i í / i i ì (xt4) a / âu ca là / có í bên / cổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Einstein khuyên chúng ta điều gì?

T3 Th12 19 , 2017
Đã từ lâu, cái tên Albert Einstein luôn gợi cho người ta nhớ đến một thiên tài kiệt xuất. Ông là một nhà vật lý lý thuyết, triết học, nhà văn và hơn hết là một nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Năm 1921, […]