Lễ vấn danh có ý nghĩa gì?

       “Lễ vấn danh” là lễ nhà trai đến nhà gái để hỏi tên tuổi cô gái, ngày nay gọi là lễ “Chạm ngõ” hay là lễ “Dạm” (có nởi kiêm cả lễ dạm và hỏi cùng một lúc gọi là lể dạm hỏi). Truyện Kiều có câu “Tiện đưa canh thiếp trước cần làm ghi”, “Canh thiếp” là giấy ghi họ tên, tuổi, quê quán, con ai.

Lễ vấn danh có ý nghĩa gì?
      Trước cách mạng Tháng Tám 1945, ở nhiều vùng nồng thôn, con gái từ khi sinh cho đến khi lấy chồng vẫn chưa đặt tên, nếu gia đình không cho con gái đi học. Con gái không phải vào sổ họ, sổ làng, không đi học nên cũng không cần đặt tên vội. ở trong nhà mới sinh ra con gái được gọi là con Hĩm, con Mực, con Chắt em… Trong nhà gọi tên gì thì xóm gìêng, bà con gọi theo tên đó. Đến làm lễ vấn danh, ông bác hoặc bô mới đặt cho cái tên để ghi vào giấy hôn thú, có khi chính người mang tên cũng không biết là mình mang tên gì trong giấy hôn thú, vì khi về nhà chồng thì lại gọi theo tên chồng, khi có con gọi theo tên con, có cháu đích tôn gọi theo tên cháu. Lễ vấn danh không phải chỉ hỏi tên mà chủ yếu là hỏi tuổi, để hai họ quyết định đôi nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, tuổi xung định đôi nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, tuổi xung khắc thì thôi.
       Trong hôn nhân xưa chỉ chú trọng có môn đăng hộ đói hay không, có hợp tuổi không, gia đình nào thận trọng mối tìm hiểu kỹ “Công, dung, ngôn, hạnh” (Thường là các gia đình gia giáo). Chẳng những các nhàng trai, trước khi cưới nhiêu nhàng chưa biết mặt vợ, mà cũng có ông bố chồng là người chủ động đi hỏi dâu cũng không biết mặt con dâu, do đó trong gia đình sau này mới xảy ra nhiều chuyện oái oăm:
– “Cảm ơn ông bà thưởng đến, tôi xin đồng ý gả, nhưng xin thưa chuyện trước, con tôi mồm méo chẳng ai bằng!”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Nhà nước Âu Lạc

T2 Th4 20 , 2015
     Cũng theo truyền thuyết dân gian và thư tịch cổ, nước Văn Lang được chia thành 15 bộ (15 khu vực). Việt sử lược cho biết 15 bộ đó vốn là 15 bộ lạc. Đứng đầu mỗi bộ lạc là lạc tướng hay còn gọi là phụ đạo. […]