Khát vọng Giá trị và Nguyên tắc hoạt động

* KHÁT VỌNG
“Nuôi dưỡng ý chí & tài năng để tìm kiếm sự đột phá nhằm nâng cao lợi ích của sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng sẽ đền đáp chúng ta bằng doanh số và sự tăng trưởng bền vững.”
  
GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CỦA HƯƠNG TÂM LINH
1. Con người là tài sản quan trọng nhất.
2. Tiên phong khai phá với khát vọng dẫn đầu.
3. Hợp tác cùng phát triển, hài hòa lợi ích.
4. Tinh thần dân tộc, đất nước trường tồn.
PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI THỢ HƯƠNG TÂM LINH
1. Tài năng và sáng tạo.
2. Trung thực, chân thành
3. Tận tụy với công việc.
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HƯƠNG TÂM LINH
1. Lợi ích khách hàng, công ty , nhân viên không tách rời nhau.
2. Lấy tôn chỉ của Người Sáng Lập làm kim chỉ nam cho hành động
3. Tôn trọng cá nhân, làm việc theo nhóm.
4. Tổ chức luôn học hỏi, luôn đổi mới.
5. Lòng tin, sự cam kết.

Next Post

Hương Tâm Linh định vị trong tâm thức người Việt là nhãn hiệu hương sạch không bị bụi thời gian che mờ.

T4 Th5 22 , 2019
Việc giữ gìn một thương hiệu mạnh trong môi trường kinh doanh hiện nay là không dễ dàng. Những người chủ thương hiệu thường vấp phải những rào cản, những áp lực lớn cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trong quá khứ đã không […]