Mệnh phong thủy của chủ nhà được chia làm 8 cung tương ứng với 8 hướng, trong đó tuổi người nào tương ứng với 4 cung thuộc các hướng bắc, nam, đông và đông nam gọi là đông tứ mệnh; tuổi người nào tương ứng với 4 cung thuộc các hướng tây bắc, đông bắc, tây nam và chính tây gọi là tây tứ mệnh. Tương tự, nhà ở các hướng bắc, nam, đông và đông nam gọi là đông tứ trạch; nhà ở các hướng tây bắc, đông bắc, tây nam và chính tây gọi là tây tứ trạch.
Người đông tứ mệnh hợp nhà đông tứ trạch, người tây tứ mệnh hợp nhà tây tứ trạch. Kinh điển phong thủy cho rằng, “trạch mệnh tương phối” thì hòa khí sinh tài, gia sản, nhân đinh hưng vượng; ngược lại thì sẽ sa sút về mọi mặt.
Căn cứ vào năm sinh và giới tính của từng người để tính mệnh phong thủy theo công thức dưới đây:
Chủ nhà là nam: Lấy 100 trừ đi hai số cuối của năm sinh, lấy hiệu số chia cho 9, số dư của phép chia là số mệnh phong thủy.
Ví dụ: Nam sinh năm 1972, mệnh phong thủy tính như sau:
100 – 72 = 28
28 : 9 = 3 dư 1.
Số 1 là số cung phong thủy của nam sinh năm 1972, tức cung khảm, thuộc thủy, hướng bắc (cũng dùng tên cung để gọi mệnh phong thủy của nam sinh năm 1972 là mệnh khảm).
Chủ nhà là nữ: Lấy hai số cuối của năm sinh trừ đi 4, lấy hiệu số chia cho 9, số dư của phép chia là số mệnh phong thủy.
Ví dụ: Nữ sinh năm 1972, mệnh phong thủy tính như sau:
72 – 4 = 68
68 : 9 = 7 dư 5.
Số 5 là số cung phong thủy của nữ sinh năm 1972, tức cung cấn, thuộc thổ, hướng đông bắc (cũng dùng tên cung để gọi mệnh phong thủy của nữ sinh năm 1972 là mệnh cấn).
Lưu ý: Trong cả cách tính nêu trên, khi số dư của phép chia là 5 thì cung phong thủy của nam thuộc cung khôn, nữ thuộc cung cấn. Nếu chia hết thì lấy số 9 làm số cung phong thủy của tuổi đó, không phân biệt nam hay nữ.
Số của 8 cung như sau:
Số 1 là cung khảm, thuộc thủy, hướng bắc.
Số 2 là cung khôn, thuộc thổ, hướng tây nam.
Số 3 là cung chấn, thuộc mộc, hướng đông.
Số 4 là cung tốn, thuộc mộc, hướng đông nam.
Số 6 là cung càn, thuộc kim, hướng tây bắc.
Số 7 là cung đoài, thuộc kim, hướng tây.
Số 8 là cung cấn, thuộc thổ, hướng đông bắc.
Số 9 là cung ly, thuộc hỏa, hướng nam.
Như vậy, những người sau khi tính toán theo tuổi được các số 1, 3, 4 hoặc 9 thuộc đông tứ mệnh; những người được các số 2, 7, 6 hoặc 8 thuộc tây tứ mệnh.
Biết mệnh phong thủy thuộc cung nào là căn cứ quan trọng để xác định hướng nhà phù hợp. Tuy nhiên, do ngũ hành, âm dương của các sao quản cung (hướng) và ngũ hành của các cung khác nhau, nên có trường hợp tây tứ mệnh không hợp với tây tứ trạch hoặc đông tứ mệnh không hợp với đông tứ trạch.
Để tránh nhầm lẫn đáng tiếc do phương pháp tính toán phức tạp, dưới đây chúng tôi tổng kết và giới thiệu hợp hướng của từng mệnh phong thủy cụ thể. Bạn đọc chỉ cần tính được mệnh phong thủy của mình là có thể lựa chọn hướng nhà phù hợp:
Người mệnh càn (số 6) hợp các hướng: Khôn, cấn và càn.
Người mệnh khảm (số 1) hợp các hướng: Tốn, khảm.
Người mệnh cấn (số 8) hợp các hướng: Đoài, càn.
Người mệnh chấn (số 3) hợp hướng: Ly, chấn.
Người mệnh tốn (số 4) hợp các hướng: Khảm, ly và tốn.
Người mệnh ly (số 9) hợp các hướng: Chấn, ly.
Người mệnh khôn (số 2) hợp các hướng: Càn, đoài.
Người mệnh đoài (số 7) hợp các hướng: Cấn, khôn và đoài.
Lưu ý, phương pháp này cũng dùng để tính toán, lựa chọn hướng bàn làm việc, hướng phong thủy hoặc tuổi của cộng sự trong thực tế đời sống hàng ngày.