Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam có rất nhiều nơi thờ cúng khác nhau như Chùa, Đình, Đền, Phủ, Miếu, … Nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của những địa điểm thờ cúng đó. Cho nên có rất nhiều người đi chùa […]

1. Dùng thị giác để phân biệt: Hương sạch: Màu que hương không đều, màu như đúng như thân gỗ tự nhiên Hương hóa chất: Màu que hương đều do trộn hóa chất phẩm màu 2. Dùng khứu giác: Hương sạch: Khi đốt có mùi trầm nhẹ. Khi cháy toả […]

Kinh Phật không nói về chân lý, đúng-sai, yêu thương – hận thù hai mặt. Cho nên Phật không làm quan tòa để phán xử ai. Muốn biết đúng-sai, có tội hay không có tội xin tới tòa án, luật sư, đừng tới Chùa, đừng hỏi Phật. Ngòai ra Đức […]