Bài thơ về Tứ phủ : MẪU DẬY HỌ PHẠM

Họ Phạm nghe lệnh Mẹ truyền
Dắt con đi đến đẻ chuyên tâm làm

Tâm con bối rối ngổn ngang
Việc đời việc Thánh con làm sao đây.
Bệnh tật nó thường quấy rầy
Làm con thối trí dầu đầy hoài nghi
Mẹ thương dẫn dắt con đi
Tìm đường khai sáng đường đi cứu đời.
Nhân từ sẵn có trong người
Chữ tâm chữ đức sáng ngời như gương
Mẹ thương cuộc sống đời thường
Vất vả lăn lộn thương trường nhiều khi.
Tính con cũng rất hiếu kỳ
Mắt nhìn tay thấy chân đi tỏ tường
Có lúc con lại làm gương
Vạch đường dẫn lối đưa đường chúng sinh.
Tâm linh là chỗ chân tình
Giám bỏ cái xấu hiển linh tỏ tường
Từ nay con phải làm gương
Trau dồi tâm trí dẫn đường chúng sinh.
Tu luyện Mẹ sẽ hiển linh
Hít đều thở nhẹ thấu tình thế gian
Luyện tập thì phải gian nan
Tập sao cho trí cho gan vững bền.
Tập sao cho đứng thẳng lên
Giải thân hết nghiệp xứng tên mẹ truyền
Đẻ ra con đã có duyên
Được mẹ truyền bảo đặt liền Hiển linh.
Nửa đời con thấy chênh vênh
Thuyền chưa cập bến lênh đênh giữa dòng
Sang năm con khỏi ngóng trông
Mẹ dắt con khỏi lông bông đợi chờ.
Việc dương con thấy bất ngờ
Việc con chờ đợi đến giờ thành công
Mẹ mong con hiểu cho thông
Mỗi người căn số đừng mong ai tường.
Yên tâm mẹ sẽ làm gương
Hào quang Mẹ chiếu thẳng đường con đi
Thiên Đình đã chấm đã ghi
Cử thầy dẫn dắt đường đi không lầm.
Thầy con ở lại trong tâm
Muốn hỏi muốn xét phát thầm thầy nghe
Cứng lên đừng có e dè
Mẹ Thiên ở cạnh đừng e ngại ngùng.
Vài lời Mẹ bảo tương phùng
Cho con vững trí hào hùng bước chân
Từ nay con lấy cái tâm
Trụ xoay ngang dọc cái thân an nhàn.

Next Post

Lễ hội đền Xâm Thị

T6 Th12 22 , 2017
         Đền Xâm Thị thờ mẫu Thoải và Mẫu Địa nằm ở làng Xâm Thị, xã Hồng Vân Thường Tín, Hà Nội. Lễ hội Đền Xâm Thị luôn được gắn với Đình Xâm thị tạo thành một lễ hội Đình – Đền đặc sắc. Lễ hội thường […]