Đăng bởi

Đặc trưng chuẩn nhất của Thiên can

Trong mỗi quan hệ trời – đất – con người thì yếu tố “thiên” rất được coi trọng và có tác động rất lớn đối với con người và trái đất. Chính vì vậy mà Thiên can có tác động rất lớn đối với mỗi chúng ta. Tất cả có 10 thiên can, trong đó có 5 thiên can âm và 5 thiên can dương. Và chúng đều có mỗi quan hệ tương sinh tương khắc lẫn nhau cũng như mỗi thiên can được quy định ở từng ngũ hành khác nhau.
Đặc trưng của 10 thiên can–         Có 10 thiên can. Trong đó có 5 thiên can dương và 5 thiên can âm.
Thiên can
Âm/ Dương
Ngũ hành
Giáp
+
Mộc
Ất
Mộc
Bính
+
Hỏa
Đinh
Hỏa
Mậu
+
Thổ
Kỷ
Thổ
Canh
+
Kim
Tân
Kim
Nhâm
+
Thủy
Quý
Thủy
–         Phương vị của thiên can:
Thiên can
Phương vị
Giáp, Ất
Đông
Bính, Đinh
Nam
Mậu, Kỷ
Trung tâm
Canh, Tân
Tây
Nhâm, Quý
Bắc
–         Thiên can phối với Tượng số: thiên can phối với tượng số là cứ số cuối của năm sinh tương ứng với thiên can của năm đó.
Canh = 0
Tân = 1
Nhâm = 2
Quý = 3
Giáp = 4
Ất = 5
Bính = 6
Đinh = 7
Mậu = 8
Kỷ = 9

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});