Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Về câu : Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm

T7 Th1 21 , 2017
Khi Trung Quán dẫn đến Từ Bi … §§§§§§§§§§§§§ Tương truyền Lục Tổ, lúc còn là người bán củi, đã giác ngộ khi nghe một nhà sư hành khất đọc câu này.  Tâm có nhiều định nghĩa tùy theo lý thuyết được dùng đến. Ở đây chúng ta chỉ hạn […]